De Logopedisten

Niki Buitenhuis

Na werkzaam geweest te zijn in een logopediepraktijk en in het Speciaal Basisonderwijs startte ik in 2010 mijn eigen logopediepraktijk in Zeist. Ik heb ruime ervaring in het behandelen van:

  • Kinderen met spraak-taalproblemen. Behandelen vanuit de hulpvraag vind ik erg belangrijk. Het kind laten voelen dat het veilig is om te leren en fouten te kunnen maken. En vanuit die vertrouwensbasis en een portie positieve feedback verder te bouwen.
  • Adem- stem en stotterklachten. De adem en de stem zijn van grote invloed op hoe je je voelt en door het leven gaat. Beperkt worden in het communiceren doordat je stem niet wil, of doordat je vermoeid raakt door het spreken of verkeerde ademgewoonten heeft invloed op je dagelijks leven. Ook stotteren kan er voor zorgen dat je niet de keuzes maakt, die je diep van binnen eigenlijk zou willen maken, waardoor je je minder vrij voelt. Het is mijn passie om deze mensen te begeleiden hun eigen stem en geluid te ontdekken en door een betere ademhaling meer energie en ontspanning te krijgen.
  • Logopedie bij niet-aangeboren hersenletsel en logopedie bij ouderen. Ik verzorg in de praktijk de behandelingen aan huis.

Prive

  • geboren 08-07-1982
  • woonplaats: Culemborg
  • moeder van Lonneke 2009 & Aukje 2013
  • Passie voor zingen en gitaar spelen

Suzan Noordeloos

Ik ben Suzan Noordeloos. Na het afronden van de opleiding Logopedie en de Master Taal- en Spraakpathologie ben ik vanaf mei 2017 aan het werk gegaan als allround logopedist. Ik heb vooral ervaring in het behandelen van kinderen met taal- en spraakproblemen en met problemen rond het mondgebied (zoals slissen en afwijkende mondgewoonten). Verder heb ik ervaring in het behandelen van stemproblemen. Ik word enthousiast als ik met het kind een goede band heb opgebouwd en we samen stappen maken.

Sinds januari 2020 ben ik werkzaam bij Logopedie GoedGestemd.